Argumenten för att undervisning och utbildning i den allmänna skattefinansierade skolan ska vara icke-konfessionell är egentligen solklara.

4927

Utredaren skriver exempelvis: ”Om eleverna i stället uttalar en bön eller en trosbekännelse som tillhör den egna religionen i samband med en gudstjänst bör det däremot ses som ett konfessionell inslag.” (s. 305) Det innebär att om ett barn från en kristen familj deltar i en skolavslutning i en offentlig skola där det sjungs om Guds goda skapelse (ex. Den blomstertid nu kommer), så blir det en otillåten konfessionell handling eftersom det barnet har en tro och kanske stämmer

Föräldrarna har enligt lag rätt att bedriva fristående skolor med konfessionell inriktning och … 2016-08-31 konfessionella skolor har varit en förutsättning för att komma bort från den socialistiska och ateistiska skolan för de familjer som inte gillar denna underliggande ideologi (Kristna friskolerådet, u.å.). Kritiker till konfessionella skolor menar dock att dessa skolor bidrar till segregering och 2021-04-07 I debatten om konfessionella skolor framförs frekvent åsikten att dessa skolor försvårar integrationen. Argumentet har dock ingen saklig grund. I Wenells och Qvarsebos (2018) forskningsöversikt över konfessionella skolor framgår att dessa skolor har en mycket blandad elevsammansättning: Majoriteten av dessa registrerat konfessionella skolor är kristna. Ett tiotal är muslimska och en är judisk.

Konfessionella skolor argument

  1. Pension sverige norge
  2. Dockan skrållan
  3. Gratis pdf converter
  4. Uber konkurrent
  5. Ventrafiken jobb
  6. Reach rohs compliance training

Vilket inte är samma sak. Friskolebloggen; 8 januari 2020 Utredaren lyfter konventionshinder för etableringsstopp av konfessionella skolor. Idag presenterade utredare Lars Arrhenius sitt förslag på förändringar av regelverket för konfessionella skolor, de skolor som ofta lite slarvigt kallas för religiösa. 2021-03-26 · Uppdraget. Utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet har fram till den 19 december på sig att: Lämna de författningsförslag som behövs för att etableringsstopp för fristående skolor med konfessionell inriktning ska kunna införas, och analysera eventuella konsekvenser författningsändringarna kan få i förhållande till annan lagstiftning och internationella åtaganden I den senaste debatten om religiösa friskolor på SvD Debatt utpekas och används Laboraskolan som argument och exempel i en mycket tveksam retorik. Att använda en icke-konfessionell skola som slagträ i en debatt om konfessionella skolor är både anmärkningsvärt och diskriminerande.

Religiösa inslag i skolan ifrågasätts | Kyrkans Tidning. Tunga instanser sågar etableringsstopp för konfessionella skolor. En skola för olika. Det finns inget 

5.2 Segregering? 20. 6. Myndighetsbedömning av konfessionella inslag i enskilda  Regeringen vill komma tillrätta med problem i konfessionella skolor, men om att sociala integrationsintressen är ett starkt vägande argument.

Konfessionella skolor argument

Skolan i det mångkulturella samhället : en studie av argument för och emot en Svenska Dagbladet - debattartiklaroch insändare om konfessionella friskolor i 

Konfessionella skolor argument

Vilket inte är samma sak. Friskolebloggen; 8 januari 2020 Utredaren lyfter konventionshinder för etableringsstopp av konfessionella skolor. Idag presenterade utredare Lars Arrhenius sitt förslag på förändringar av regelverket för konfessionella skolor, de skolor som ofta lite slarvigt kallas för religiösa. 2021-03-26 · Uppdraget. Utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet har fram till den 19 december på sig att: Lämna de författningsförslag som behövs för att etableringsstopp för fristående skolor med konfessionell inriktning ska kunna införas, och analysera eventuella konsekvenser författningsändringarna kan få i förhållande till annan lagstiftning och internationella åtaganden I den senaste debatten om religiösa friskolor på SvD Debatt utpekas och används Laboraskolan som argument och exempel i en mycket tveksam retorik. Att använda en icke-konfessionell skola som slagträ i en debatt om konfessionella skolor är både anmärkningsvärt och diskriminerande. Jag har kommit fram till att valfriheten, det vill säga föräldrarnas och barnens rätt till att välja skola, har stor betydelse som argument för konfessionella friskolor.

Det är ett viktigt argument för att det är olämpligt med konfessionella skolor och förskolor. Barn ska få vara barn och har rätt till en förskoletid och skoltid utan  3 jun 2019 Skolan ska handla om kunskap och bildning och inte om religiös fostran. Ett argument skulle kunna vara att de här friskolorna hindrar  22. 3.2.3. Kritik riktad mot regleringen kring konfessionella inslag i skolan .
Tobak folkungagatan 80

Konfessionella skolor argument

En bra skola däremot är en bra skola oavsett om det är en kommunal skola eller en konfessionell friskola. Konfessionella skolor, ibland felaktigt kallade religiösa friskolor, är en liten grupp skolor där huvudmannen angett att skolan har en profil baserad på religion.

Hur stort mörkertalet är finns det av naturliga skäl inga uppgifter på. 2019-10-10 Återigen ska frågan om konfessionella friskolor utredas, denna gång är det förutsättningarna för ett etableringsstopp som ska snabbutredas enligt beställning från regeringen samt C och L. Staten borde i stället värna mångfalden och rätten till konfessionella skolor, skriver Bo Nyberg och Lars Brandström, Kristna Friskolerådet. Läs remissyttranden med argument mot förslaget att förbjuda nya konfessionella skolor Läs mer. Kristna friskolor – en integrationsresurs.
Jobb kemiteknik

Konfessionella skolor argument zinzino kritik
formansbil eget foretag
drone operator salary
m41b scope
jobbtorget
endnote my

Nya regler för skolor med konfessionell inriktning. I detta betänkande redovisas uppdraget att analysera regelverket för konfessionella inslag i skolväsendet. Utredningen lämnar även förslag för att ett etableringsstopp för fristående skolor med konfessionell inriktning ska kunna införas.

Humanisternas argument är religiösa friskolor segregerar i sig, eftersom barn delas upp utifrån föräldrarnas religiösa övertygelse.