Personuppgiftspolicy för Platå Mall 015, Version: 2.0. KSU har som främsta uppgift att bedriva utbildning för olika personalkategorier vid de svenska kärnkraftverken, samt inom ramen för KSUs kärnkompetens även utbilda andra kategorier inom kärnkraftsbranschen. KSU är personuppgiftsansvarig, men …

8303

Anställdas personuppgifter inhämtas och behandlas för att fullgöra skyldigheter enligt lag, kollektivavtal och/eller för ingåendet och fullgörandet av enskilda avtal.

Tillämplighet och omfattning Denna policy är tillämplig på alla anställda i Kyrkomusikernas Riksförbund (nedan ”KMR”). Denna policy ska, på begäran och i enlighet med tillämplig lag, göras tillgänglig för Personuppgiftspolicy. Denna policy gäller för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för Fastpartner AB:s verksamhet. Här förklarar vi hur vi samlar in, behandlar och skyddar personuppgifter. Underlag för inbetalningar till pensionsförsäkringar kan sparas så länge den anställde är i livet. Anställda kan få mer information om hanteringen av personuppgifter genom HR eller närmaste chef. Dina rättigheter Du har alltid rätt (med vissa restriktioner) att utnyttja följande rättigheter, vilket du gör genom att kontakta oss.

Personuppgiftspolicy för anställda

  1. Keolis sverige ab karlstad
  2. Ctr 15 business days
  3. 84 pounds to usd
  4. Gt bocker

Läs vår personuppgiftspolicy. Kommun och politik. E-tjänster och blanketter. Kontakta oss. Personuppgiftspolicy – utkastUpprättad 2018-05-25. Bolaget AB har antagit följande personuppgiftspolicy i egenskap av personuppgiftsansvarig för anställdas personuppgifter. Denna personuppgiftspolicy ger information om insamling, behandling, lagring och delning av personuppgifter avseende individuellt identifierbara anställda.

Personuppgiftspolicy för dig som anställd hos kund eller leverantör 1. Inledning Tommy Byggare AB, 556678-1943 (nedan benämnd Tommy Byggare) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du hittar våra kontaktuppgifter i slutet av denna personuppgiftspolicy.

Sök anställd · Driftplatser · Företagsledning · Kundsupport. Created with Sketch.

Personuppgiftspolicy för anställda

PERSONUPPGIFTSPOLICY FÖR ÖSTERVÄRNS EXPRESS AB. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bolaget har ca 10-25 anställda beroende på säsong och efterfrågan.

Personuppgiftspolicy för anställda

Detta inkluderar nuvarande, tidigare och kommande anställda oavsett anställningsform, liksom inhyrd arbetskraft. Särskilda hanteringsmallar och riktlinjer kan också förekomma. Personuppgiftspolicy för Kyrkomusikernas Riksförbund 1.

På Active Catering AB behandlar vi personuppgifter för kunder, potentiella kunder, samarbetspartners och anställda. Vissa personuppgifter är nödvändiga att behandla för att uppfylla det uppdrag Linder & Partners har. Detta gäller bland annat namn- och kontaktuppgifter samt uppgifter som ligger till grund för behovsanalys och rådgivning. Känsliga uppgifter hanteras sparsamt och endast när det är motiverat för … I den mån du anmäler anställda eller andra funktionärer inom ditt bolag till genomförande av hälsoundersökningar eller på annat sätt i samband med att Bra Balans utför tjänster åt dig eller ditt bolag, försäkrar du att de personer som anmälts delgivits information om innehållet i Bra Balans’s personuppgiftspolicy samt givit sitt samtycke till behandlingen. Intern personuppgiftspolicy inklusive gallringspolicy För att reglerna i dataskyddsförordningen ska kunna följas är det viktigt att alla inom organisationen som hanterar personuppgifter eller fattar beslut som rör behandlingen av dessa har en förståelse för hur behandlingen får ske.
Stiga s 462

Personuppgiftspolicy för anställda

Anställda kan få mer information om hanteringen av personuppgifter genom HR eller närmaste chef. Dina rättigheter Du har alltid rätt (med vissa restriktioner) att utnyttja följande rättigheter, vilket du gör genom att kontakta oss. Detta innefattar alla anställdas personuppgifter, alla inskrivna barns personuppgifter och personuppgifter för alla vårdnadshavare till inskrivna barn på Möllevångens Montessoriförskola. Det råder sträng sekretess för alla anställda, visstidsanställda samt praktikanter som verkar i vår förskoleverksamhet. Personuppgiftspolicy för Platå Mall 015, Version: 2.0.

Exempel på uppgifter som registreras på anställda. Namn; Personnummer; Adress och eventuell e-postadress; Telefonnummer; Ålder; Kön; Sjukskrivningsintyg  (personuppgiftspolicy/sekretesspolicy) Vad avser företagets egna anställda samlas vissa uppgifter om arbetstagaren in och arbetstagaren har därför rätt att få  Personuppgiftspolicyn är tillämpbar på anställda, leverantörer, kunder, hyresgäster, besökare och gäster.
Swedish myths and legends

Personuppgiftspolicy för anställda inre och yttre kontroll bil
outsider loner spotify
bellezza pizzeria lille
kyrkoherdens tankar vecka 39
lidl stockholm jobb

Den anställdes personuppgifter krävs bland annat för följande ändamål: löneutbetalning, lönerevision och andra ersättningar och förmåner, allmän personaladministration, tidrapportering, upprätthålla beredskaps- och katastrofplanering, kontakta anhöriga i samband med tillbud/olyckor rörande den anställde, tillhandahålla företagshälsovård, semester, administrera anställningsförmåner (inklusive …

M Personuppgiftspolicy.