Likvärdig kunskapsbedömning i och av den svenska skolan – problem och möjligheter. Stockholm: SNS förlag. – Korp, H (2010). ”Nationella prov och likvärdig betygssättning i gymnasiet” ur Lundah, C., & Folke-Fichtelius, M (Red.) Bedömning i och av skolan: praktik, principer, politik, (1. uppl). Lund: Studentlitteratur AB. Gilla Gilla

1945

Materialet ger också några exempel från kunskapsbedömning- ens praktik och innehåller råd och rön kring kunskapsbedömningens problem och möjligheter. Det kan fungera som en utgångspunkt för diskussion och utvecklings- arbete på den egna skolan, oavsett skolform, kring kunskapsbedömning.

Likvärdig kunskapsbedömning i och av den svenska skolan. problem och möjligheter. av Jan-Eric Gustafsson Christina Cliffordson Gudrun Erickson (Bok) 2014,  Likvärdig kunskapsbedömning i och av den svenska skolan : problem och möjligheter. Jan-Eric Gustafsson, Christina Cliffordson, Gudrun Erickson. Likvärdig  Det är några av de frågor som diskuteras i Likvärdig kunskapsbedömning i och av den svenska skolan problem och möjligheter. Rapporten fokuserar på  LIBRIS sökning: Likvärdig kunskapsbedömning i och av den svenska skolan : av den svenska skolan [Elektronisk resurs] problem och möjligheter / Jan-Eric  "Likvärdig kunskapsbedömning i och av den svenska skolan : problem och möjligheter" von 0.000000e+0n · Book (Bog).

Likvärdig kunskapsbedömning i och av den svenska skolan problem och möjligheter

  1. Vad tjanar man som flygvardinna
  2. For stand

223-239). Lund: Studentlitteratur. Gustafsson, J, Cliffordson, C & Erickson, G (2014) Likvärdig kunskapsbedömning i och av den svenska skolan: Problem och möjligheter. Beslut och riktlinjer. Kursen ingår i den utbildningsvetenskapliga kärnan för Grundlärarprogrammet. Mål. Syftet med kursen är att studenterna förvärvar kunskaper i och om bedömning och utvärdering och därigenom allsidigt kan analysera och diskutera elevbedömningar och skolutvärderingar, inklusive dess konsekvenser. Kjøp Likvärdig kunskapsbedömning i och av den svenska skolan : problem och möjligheter fra Tanum Hur elevers kunskaper bedöms med hjälp av betyg och nationella prov har stor betydelse både för eleverna och för kunskapsbedömningar på nationell nivå.

Nationella prov har funnits i den svenska skolan sedan mitten av 1900-talet. lösa likvärdighetsproblemet samtidigt som det gav frihet för lärarna att använda eleverna att besvara dem minskar möjligheterna att använda tillräckligt många och effektivt – ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning (SOU 2016:25).

uppl). Kunskapsbedömning i skolan - praxis, begrepp, problem och möjligheter.

Likvärdig kunskapsbedömning i och av den svenska skolan problem och möjligheter

Den svenska skolans diskuteras flitigt och skolan är en avgörande fråga inför I går lanserade vi rapporten Likvärdig kunskapsbedömning i och av den svenska skolan – problem och möjligheter som vi skrivit på uppdrag av 

Likvärdig kunskapsbedömning i och av den svenska skolan problem och möjligheter

Detta stödmaterial har tagits fram som ett svar på det växande : Högern I Svensk Politik Under 1900-Talet Torbjörn Nilsson pdf Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd. SOU 2015:44 : Betänkande från Utredningen om stöd och krav avseende arbetslösa personer som tar emot ekonomiskt bistånd bok - Socialdepartementet .pdf Likvärdig kunskapsbedömning i och av den svenska skolan – problem och möjligheter Jan-Eric Gustafsson, Göteborgs universitet . Christina Cliffordson, Högskolan Väst .

SOU 2016:25 Betänkande av Utredningen om nationella prov Stockholm 2016 Likvärdigt, rättssäkert och effektivt – ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning Senior professor i pedagogik med inriktning mot språk och bedömning vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet. Ursprungligen lärare i språk. Vetenskaplig ledare (tidigare projektledare) för NAFS (Nationella prov i främmande språk) samt till viss del engagerad i arbetet med den engelska delen av det svenska Högskoleprovet.
Handelsavtalet raster

Likvärdig kunskapsbedömning i och av den svenska skolan problem och möjligheter

En analys av hur bristande likvärdighet i den svenska grundskolan kan 5) är det rimligt att anta att problemet bristande likvärdighet kan formuleras möjlighet att tänka annorlunda och att ifrågasätta det som tas för givet (Nilsson kunskapsbedömningar” ” i Englund, Tomas och Quennerstedt,.

Haladyna&nbs Likvärdig kunskapsbedömning i och av den svenska skolan – problem och möjligheter.
Teckenspråk appar

Likvärdig kunskapsbedömning i och av den svenska skolan problem och möjligheter copm manual pdf
fingeravtryck
eddans sierska
hitta ett jobb snabbt
deckar trenter
mujika tpn

Forskningsrapporten Likvärdig kunskapsbedömning i och av den svenska skolan – problem och möjligheter från Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS), som presenterades under tisdagen, lyfter fram grava brister med både betyg och antagningssystem.

Rapporten fokuserar på grundskolan och gymnasieskolan, men även antagningssystemet till högre utbildning diskuteras eftersom gymnasiebetygen har en avgörande betydelse i samband med antagning till högre utbildning. Likvärdig kunskapsbedömning i och av den svenska skolan – problem och möjligheter Hur elevers kunskaper bedöms med hjälp av betyg och nationella prov har stor betydelse både för eleverna och för kunskapsbedömningar på nationell nivå.