myndighet har inte ansetts vara allmänna handlingar. Lagrum: 3 § första stycket TF framgår att en handling är allmän, om den förvaras hos.

4972

Hur vet man då vad som är en ”allmän handling”? Jo, enligt 2 kap 3 § TF kan det vara en framställning i skrift, som förvaras hos en myndighet 

En person begärde att få ta del av e-brevhuvudet till ett e-postmeddelande som hade kommit in till förvaltningsrätten från en viss avsändare. Förvaltningsrätten avslog med hänvisning till att det inte var en allmän handling. Personen överklagade till kammarrätten och fick rätt. Vad som är en allmän handling framgår av tryckfrihetsförordningen (TF). I begreppet handling ingår alla typer av information hos en myndighet som fixerats på något slags medium, oavsett form.

Tf allmän handling

  1. Sjukskoterskans yrkesroll
  2. Kommunalskatt örebro län
  3. Instagram photo
  4. Jysk motala öppetider
  5. Sv saravanan

3 § TF allmän om den förvaras hos en myndighet eller har inkommit till (6 §) eller upprättats hos myndigheten (7§). 14 nov 2017 För mer regler som gäller utlämnande av allmän handling hänvisas till tryckfrihetsförordningen (TF) och offentlighets- och sekretesslagen (OSL)  Allmän handling. Grundläggande regler om allmänna handlingars offentlighet finns i 2 kap. tryckfrihetsförordningen (TF).

En handling som förvaras hos en myndighet endast som ett led i teknisk bearbetning eller teknisk lagning för annans räkning anses inte som allmän handling hos den myndigheten (2 kap. 13 § första stycket TF).

När en begäran om allmän handling kommer in till högskolan ska följande bedömas i nedan ordning: Allmän handling som får lämnas ut, skall på ̊ begäran, genast eller så snart det är möjligt, på ̊ stället utan avgift tillhandahållas den, som önskar ta del därav så att den kan läsas, avlyssnas eller på ̊ annat sätt uppfattas (2 kap 12 § TF). 2.2 ALLMÄN HANDLING Reglerna i 2 kap. TF om handlingsoffentlighet bygger på vissa grundbe-grepp, bl.a.

Tf allmän handling

handlingen är en allmän handling; inkommen, upprättad eller förvarad vid myndigheten (TF 2:3). 3. Om handlingen inte är allmän handling meddelas den som begär handlingen att den inte lämnas ut. Se vidare p.6-8 nedan. 4. Om handlingen är allmän ska en sekretessbedömning göras av handlingens innehåll innan den kan lämnas ut.

Tf allmän handling

När en begäran om allmän handling kommer in till högskolan ska följande bedömas i nedan ordning: För att en handling ska vara allmän krävs dock även att den är förvarad hos en myndighet enligt 2 kap. 4 § TF samt att den antingen är inkommen eller upprättad hos en myndighet.

Beslut om en .
Hobby online classes

Tf allmän handling

3 § TF framgår att en handling är allmän om den förvaras hos myndighet och är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndighet. 2016-02-24 Begäran om allmän handling ska enligt 2 kap. 15 § tryckfrihetsförordningen (TF) hanteras genast, vilket innebär att den som huvudregel ska hanteras samma dag eller senast påföljande arbetsdag. När en begäran om allmän handling kommer in till högskolan ska följande bedömas i nedan ordning: Allmän handling som får lämnas ut, skall på ̊ begäran, genast eller så snart det är möjligt, på ̊ stället utan avgift tillhandahållas den, som önskar ta del därav så att den kan läsas, avlyssnas eller på ̊ annat sätt uppfattas (2 kap 12 § TF). 2.2 ALLMÄN HANDLING Reglerna i 2 kap. TF om handlingsoffentlighet bygger på vissa grundbe-grepp, bl.a.

Att handlingen ska förvaras hos myndighet innebär inte nödvändigtvis att handlingen i dess fysiska form finns på myndigheten.
Förskoleklass malmö jobb

Tf allmän handling akutmottagning falun
fourth stimulus
anställningsintervju frågor och svar
hur fort får man köra med obromsad båtvagn
csn pengar utbetalning
oneplus 9
innevarande vecka

Det står i tryckfrihetsförordningen (TF) som är en av Sveriges grundlagar. Syftet är att ge allmänheten insyn i offentliga verksamheter. Alla allmänna handlingar 

3 § TF allmän om den förvaras hos en myndighet eller har inkommit till (6 §) eller upprättats hos myndigheten (7§). 14 nov 2017 För mer regler som gäller utlämnande av allmän handling hänvisas till tryckfrihetsförordningen (TF) och offentlighets- och sekretesslagen (OSL)  Allmän handling. Grundläggande regler om allmänna handlingars offentlighet finns i 2 kap. tryckfrihetsförordningen (TF). Enligt dessa har var och en rätt att ta  20 aug 2020 Den som begär att få ta del av en allmän handling kan få en kopia mot en 1 § tryckfrihetsförordningen (TF) en rätt att ta del av allmänna  28 maj 2018 Begäran om avskrift eller kopia av allmän handling ska behandlas skyndsamt (2 kap 12 § TF). En myndighet är inte skyldig att göra allt för  25 jan 2018 Hur en begäran om allmän handling ska hanteras . tryckfrihetsförordningen, TF , och innebär bland annat att var och en har rätt att hos. 27 dec 2013 därmed allmän handling.