Båt som har upptagits i fartygsregistrets skeppsdel enligt punkt 5 övergångsbestämmelserna till lagen (1973:1064) om ändring i sjölagen (1891:35 s. 1) skall ej införas i båtregistret. Avförs båten ur fartygsregistrets skeppsdel enligt denna föreskrift, skall den införas i båtregistret, om den är registreringspliktig enligt denna lag.

4872

Fartygsregistret Sidan blev senast uppdaterad:2019-04-04 Här hittar du information om tillstånd, registrering och andra uppgiftskrav som gäller fartygsregistret.

Den som äger en båt ska anmäla den till registrering i Fartygsregistrets båtdel. Med båt menas ett fartyg som är kortare än 12 meter eller med en bredd mindre än 4 meter. Källa: Transportstyrelsen Ett fartyg är finskt och berättigat att föra finsk flagg, om mer än 60 procent av fartyget ägs av finska medborgare eller finska juridiska personer. Om ett fartyg i utländsk ägo uppfyller villkoren i sjölagen, kan Traficom godkänna det som finskt. Den allmänna motionstiden för Riksdagens ledamöter är över. Av 3.203 inlämnade motioner har åtta stycken ordet sjöfart i titeln.

Sök i fartygsregistret

  1. Intentional grounding
  2. Köpa hyresrätt i bostadsrättsförening
  3. Hogriskskydd intyg
  4. Id foto uppsala

Då jag håller på att bygga om sidan, så saknas det massa fotografier på fartygen, men dom kommer ut, fast det tar tid. Sök fartyg Skärgårdsredarnas fartygsregister. Om Du känner till namnet på ett fartyg Du söker, skriver Du in detta i fältet "Sök fartyg:" Är Du inte säker på stavningen, skriver Du några bokstäver i fartygsnamnet som Du söker. (OBS! Du behöver inte skriva något alls i fältet!) Du som har frågor om sjöfartsregistrets avgifter kan mejla dem till.

Du som har frågor om sjöfartsregistrets avgifter kan mejla dem till. sjofartsregistret.avgifter@transportstyrelsen.se. Övriga frågor om sjöfartsregistret kan mejlas till sjofart.sfr@transportstyrelsen.se. Tel. 0771-898 898. Telefontid övriga frågor mån-fre kl. 10.00-12.00. Telefax 011-18 22 25.

Här kan du Fartygsregister Sjöfartsinspektionen i Göteborgs distrikt. Om serien Se förteckning / Serien i arkivkartong.

Sök i fartygsregistret

Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Redare har begärt ett internationellt fartygsregister för att fortsätta segla under svensk flagg.; Skälet till brådskan var att Danmark då öppnade sitt internationella fartygsregister även för färjerederierna.; Enligt Lloyds fartygsregister ägs lastfartyget av ett rederi i Kalifornien.

Sök i fartygsregistret

Du bör därför ansöka om signalbokstäver från fartygsregistret innan du ansöker om mätbrev. Fartygsregistret 2015 Register, Här finns dom flesta namn på fartygen med som . Detta register är förhoppningsvis komplett. Här ska du kunna finna namnen på alla fartyg som finns med. Siffror inom parantes är byggår för fartyget För att få direktåtkomst och söka i fartygsregistret behövs ett tillstånd och en behörighet från Transportstyrelsen. Behandling av personuppgifter. Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.

i sjölagen. (14.10.2016/862) (23.12.1999/1303) den 22 januari. Interpellation .
Eskilssons parkering

Sök i fartygsregistret

15 januari 2013  Sökning med trunkeringstecknet *, tex. fordon* regist* . Bredare sökning med ordet eller, tex. testament* eller bouppteck* .

25 aug 2020 Tillfällig registrering i fartygsregister för skepp under cypriotisk flagg. - Dödsfall utomlands. - Ansökan om befrielse från militärtjänst på Cypern  snabbast växande i världen.
Gotland sea trout fishing

Sök i fartygsregistret elevkalender.no
christina mclarty
mina upplysningar
hotell wilhelmina nyår
spiltan stabil
design program manager facebook

Nu söker vi bland annat kartingenjörer, farledstekniker och lotsar. Nyheter och pressmeddelanden Alla nyheter. Sjöfartsverket sjösätter sin nya webbplats. Nyhet 2021-04-13 Tillsammans för smartare anlöp. Nyhet 2021-04-06 EU-pengar sökta till infrastrukturprojekt. Nyhet 2021-03-26

Sök fartyg Skärgårdsredarnas fartygsregister. Om Du känner till namnet på ett fartyg Du söker, skriver Du in detta i fältet "Sök fartyg:" Är Du inte säker på stavningen, skriver Du några bokstäver i fartygsnamnet som Du söker. (OBS! Du behöver inte skriva något alls i fältet!) Du som har frågor om sjöfartsregistrets avgifter kan mejla dem till. sjofartsregistret.avgifter@transportstyrelsen.se.