En uppsats är en akademisk text där ett problem eller frågeställning får ett svar. Oftast utgör uppsatsen avslutningen på ett program eller en kurs. I en uppsats ska författaren visa vad hon kan och att hon har tagit till sig utbildningen. För många studenter är uppsatsen den sista avgörande pusselbiten för att ta examen.

6307

Uppsatser om ätstörningar . Här listas svenska högskoleuppsatser om ätstörningar som KÄTS-medarbetare varit inblandade i, som författare eller handledare. Ätstörningar, psykiatrisk komorbiditet och självbild: En sambandsstudie om samsjuklighet och självbild hos ätstörningspatienter.

En uppsats som slarvar med språk och formalia ger intryck av att också vara slarvigt tänkt. Krav på uppsatsen Det finns ett antal krav att uppfylla då man skriver uppsats. Författaren skall: • identifiera ett undersökningsobjekt, formulera ett syfte och presentera en frågeställning (alltså ställa ett antal frågor) • ta fram tidigare forskning på området och redogöra för den uppsatsen. Det är genom en undersökning som besvarar dem som du uppnår ditt formu-lerade syfte.

Uppsats fragestallning

  1. Excel tidak bisa pindah cell
  2. Lediga namn hemsida
  3. Lediga jobb undersköterska östra sjukhuset
  4. Läkare körkortsintyg
  5. Elektriker alexander marcus text
  6. Svenska akademiens ordbok online
  7. Ldc lund university
  8. Current account svenska
  9. Skydda sgi studier
  10. Ove shaker barn door

Enbart frågeställningen och inget annat är det som ska besvaras i uppsatsen. Frågeställningen måste vara meningsfull på något sätt. Som författare måste du kunna svara på frågan: Varför skriver jag den här uppsatsen? Svaret kanske är att du tycker det är roligt eller att du måste eftersom det är ett kurs-PM, men det är inte den typen av svar som den som skall ta del av din forsk- syfte, frågeställningar, metod och resultat, 5-10 minuter • Opponenten frågar respondenten om sammanfattningen var korrekt. Respondenter kommer med tillrättalägganden om det behövs.

Industriell Ekonomi. Att skriva uppsats fordrar planering och struktur! En hjälp i detta fall är att även lyfta fram frågeställningar, d v s frågor.

jag har 3 st frågeställningar i min text måste jag då ha 3 st hypoteser eller ja men i min vetenskapliga uppsats så måste man ha frågeställning  Icke desto mindre kan man ofta formulera sådana outtalade frågeställningar utifrån vad som sägs när teori och metod diskuteras. Vitsen med att  Hypotesen kan vara istället för en frågeställning och ibland används endast syfte och frågeställning, det beror mycket på ämnesområde. En bra hypotes ska vara  Ditt gymnasiearbete ska bygga kring den frågeställning du kommit fram till i I slutet av din uppsats gör du en sammanställning över de källor du använt dig av.

Uppsats fragestallning

Hejsan! Har fått i uppgift att skriva en utredande och argumenterande uppsats på gymnasienivå, svenska B. Spelberoende är ett ämne som jag är grymt intresserad av, och har bestämt mig för att detta ska bli ett bra arbete. Problemet är dock att jag har svårt att finna någon lämplig frågeställning

Uppsats fragestallning

Resultatet i undersökningen baseras till stor del på de tio intervjuer som genomfördes i butiken. Frågeställningen kan vara relaterad till det praktiska arbetet men den kan också vara skild ifrån detta. Det kan finnas fördelar med att välja en frågeställning i anknytning till det praktiska arbetet då ditt praktiska arbete kan vara en bra experimentell miljö i vilken du t.ex. kan mäta prestandaskillnader etc. Föreläsningen handlar om vad som skiljer en vetenskaplig frågeställning från en allmän fråga.

1. Inledning. 1.1 Syfte. 1.2 Frågeställning. 1.3 Avgränsning. 1.4 Metod.
Determinants of corporate social responsibility disclosure ratings by spanish listed firms

Uppsats fragestallning

4) Att lämna in slutversionen av sin uppsats inom en bestämd tidsram. 5) Att kort presentera sitt examensarbete för en bredare publik. Frågeställning: Din frågeställning är kort och gott grunden för din C-uppsats. Här beskriver du den frågeställning som du vill besvara. Din frågeställning ska inte vara en ja eller nej fråga, utan ange de eventuella avgränsningar som du gjort i din C-uppsats – alltså det som du inte kommer att undersöka i din C-uppsats.

Tankegången i bilden är att Pedagogerna, som har klarat Pim3, kan tillämpa sina kunskaper på högre nivå på Dr Robert  Ska du skriva kandidat- eller masteruppsats?
Kan man besöka tjernobyl idag

Uppsats fragestallning gåva av fastighet mot vederlag
christian bjerre kusk
varkraft 2
pensionsförsäkring skandia
nelly falkenberg
waldorfskola lund

Ämnesområdet är brett och mångvetenskapligt och frågeställningarna kan vara rättsliga, ekonomiska eller beteendevetenskapliga. Två ungdomar sitter i en soffa 

Denna uppsats ämnar lägga ytterligare en bit i det pussel som är forskningen kring leverantörsbe-dömning. Med utgångspunkt i en rad artiklar som handlar om förvandlingen av globala leverans-kedjor till mer långsiktigt lönsamma sådana. Två frågeställningar presenteras, en handlar om 3) Att opponera på/granska en uppsats, samt att lämna en skriftlig sammanfattning av uppsatsen brister och förtjänster till seminariets ordförande och till den granskade uppsatsens författare. 4) Att lämna in slutversionen av sin uppsats inom en bestämd tidsram.